ייעוץ אדריכלי - פל"ח במושבים

פל"ח במושבים בעידן של מימוש החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 והחלטות 1580, 1581 ו-1591.

אורתם - תכנון פל"ח במושבים, ייעוץ אדריכלי לבעלי נחלות, משקים וחלקות א ו-ב במושבים, להפיק את מירב הפוטנציאל בנחלה.

ייעוץ אדריכלי  - פל"ח במושבים

ייעוץ אדריכלי למושבניקים

ייעוץ אדריכלי לצורך היערכות והסדרת פל"ח (פעילות לא חקלאית) קיימת ותכנון אדריכלי ייעודי לגבי פל"ח עתידית לבעלי נחלות שמאפשר לכם לממש את מלוא הפוטנציאל בנחלה. כולל  מימוש זכויות בנייה לא מנוצלות.

משרד אדריכלים אורתם מתמחה במתן מענה ייחודי לבעלי משקים במושבים לצורך היערכות והסדרה של כלל מבנים והפעילות בנחלה בהתאם להחלטות רמ"י החדשות והחלטות קודמות.
משרד אורתם פועל ממושב ניר בנים ומספק שירותי אדריכלות לכל הישובים הכפריים באזור הדרום וצפון הנגב. למשרד אדריכלים אורתם ניסיון רב בפעילות מול רמ"י וכן ועדות התכנון המקומיות והאזוריות. 

החלטות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ויישומן

מטרת החלטה 979 באופן כללי היא עיגון זכויותיהם הבינדוריות של המושבניקים, ומתן יכולת לפצל נחלה ולישב בה יותר מבן ממשיך אחד על ידי פיצול הנחלה. לצד זאת מטרת התהליך היא הסדרה חוקית של פל"ח בנחלה. פעילות פל"ח למגורים בחלקה א', חלקת המגורים. וגם פל"ח בחלקות אחרות.

החלטה 1591 מתייחסת לתהליך היוון מחייב על מנת להבטיח את את מלוא הזכויות העתידיות בחלק הבנוי למגורים בנחלה (כמעט בעלות). לרבות תוספות שטח בנייה פוטנציאלי כחלק מהליך ההיוון.

התוצאה הישירה והמיידית של עמידה בסעיף זה היא שבירת מגבלת שטח הבנייה הכולל למגורים בנחלה.
החלטה על ההיוון הינה וולונטרית ואולם במידה ולא בוצע תכנון אדריכלי, כניסה לתהליך הסדרה ולא שולמו דמי היוון בעת המכירה יהיה על בעל המשק לבצע את ההיוון.

ייעוץ אדריכלי  - פל"ח במושבים

כמו כן מי שלא נכנס לתהליך ההסדרה לא יוכל ליהנות מפירות התהליך. התהליך מאפשר הן הרחבת שטח הבנייה למגורים (החלטת רמ"י 1591) והן היוון ורישוי הצבת יחידות מגורים להשכרה. פל"ח אופינית ומקובלת מאוד בהרבה מושבים. גם כאלה שאינם נמצאים באזורי ביקוש (החלטה 1580).

החלטה משמעותית נוספת מתייחסת לפל"ח במושבים המתקיים בחלקת המגורים (החלטה 1581). הכניסה לתהליך ההסדרה מאפשרת היוון והסדרה חוקית של פעילות פל"ח זאת ובלבד שתעמוד בתנאי ההחלטה ולוח הזמנים שלה. 

ייעוץ אדריכלי למושבים ותכנון אדריכלי להסדרת פל"ח מאפשר לבעלי נחלות במושבים לפעול בדרך המיטבית על מנת להשיג ולהפיק את המיטב מהמצב אליו נקלעו.

תהליך ההסדרה אמנם כרוך בעלויות ואולם התוצאה של אי כניסה לתהליך עלולה לגרור הוצאות ואף להפסדי הכנסה משמעותיים אף יותר בעתיד.

משרד אדריכלים אורתם מתמחה במתן ייעוץ אדריכלי מותאם למושבים לכניסה לתהליך ההסדרה וליווי עד למימוש הפוטנציאל שלכם. 

ייעוץ אדריכלי - פל"ח במושבים

שתי סיבות משמעותיות לכניסה לתהליך הסדרה בעזרת תכנון אדריכלי

פל"ח במושבים כיום מחליף את החקלאות כמקור הכנסה. גם במושבים חקלאיים עדיין ניתן למצוא מגוון גדול של פעילות לא חקלאית בעיקר לאחר הרפורמה שהעלת את מחיר המים.

סיבה שנייה היא העלוית הגבוהות של דיור בישראל והרצון של רבים מבני המושבים "לשוב לאדמתם" ולבנות את ביתם במושב שלהם. תהליך ההסדרה מאפשר לבעלי הנחלה לפצל את הנחלה ולהעבירה ליותר מיורש אחד.

משרד אדריכלים אורתם מציע לכם ייעוץ אדריכלי ייעודי לתכנון וכניסה לתהליך ההסדרת בנחלה בהתאם ללוח הזמנים. תכנון אדריכלי הוא לפעמים המפתח לביסוס והבטחת עתידו הכלכלי האיתן של בעל הנחלה.

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

תכנון אדריכלי